Veterantog

DSB MF 643 og HHJ C 22. Bindeballe 11.09.2020.

Lukket for kommentarer.