Veterantog

DSB MO 1846 som Rangertræk 220866 Oj-Hav. Styding - Hammelev 09.10.2022.

Lukket for kommentarer.