Veterantog

DSB MZ 1401 med VM 6440 Pa-Od. Km 193,0 Kh (Gelsted-Ejby) 03.05.2020.

Lukket for kommentarer.