Viking-Rail/CFL cargo

NEG MY 1148+CFLCD 1831 med CF 7240 Pa-Tl. Km 50,2 Fa (Farris-Sommersted) 21.05.2022.

Lukket for kommentarer.