Veterantog

DSB MY 1159, Traktor 48, MZ 1401, MY 1112 og Hs 415. Odense 16.05.2018.

Lukket for kommentarer.