Veterantog

DSB MZ 1401 med VM 222004 Fa-Kj. Kauslunde 10.02.2018.

Lukket for kommentarer.