CFL Cargo

CFLCD MX 1029+SPENO slibetog som CB 6152 Pa-Rg. Km 180,2 Kh (Skalbjerg-Bred) 01.10.2016.

Lukket for kommentarer.